Neem contact met ons op

Missie en visie

 

Missie

Het is onze missie een toonaangevende zorgverlener te zijn op het gebied van kwaliteit van zorg, innovatief in het leveren van zorg, transparant richting cliënt, personeel en stakeholders, eerlijkheid in alles wat wij doen en respect voor iedereen. Doelstelling hiervan is om iedere burger een volwaardige plek te geven in de hedendaagse maatschappij.

 

Visie

Onze visie bij MindYourself is om kwalitatieve begeleiding, zorg en ondersteuning te bieden die perfect aansluiten op de individuele identiteit en leefwereld van elke cliënt.

Bij ons staat centraal:

  • De cliënt als kern;
  • Zonder doel ontbreekt richting;
  • Onze overtuigingen sturen onze koers;
  • De reis zelf is de bestemming.

Kernwaarden

Onze kernwaarden vormen de essentie van ons handelen:

Samen: We koesteren een cultuur van samenwerking, gebaseerd op wederzijds vertrouwen en respect. Onze interacties zijn doordrenkt van openheid, oprechtheid en transparantie. We tonen betrokkenheid en inzet, en samen stellen we doelen vast en realiseren we ze.

Durven: We omarmen verandering en passen ons snel aan nieuwe omstandigheden, zowel intern als extern. Met een platte organisatiestructuur streven we naar toegankelijkheid en directe communicatie. We zijn innovatief en oplossingsgericht, met een gedurfde benadering die grenzen verlegt en mogelijkheden verkent, zowel voor onze cliënten, medewerkers als de gemeenschap om ons heen.

Doen: We belichamen onze waarden en communiceren duidelijk wat we bieden aan onze cliënten, medewerkers en gemeenschap. Onze toewijding ligt in het voortdurend verbeteren van de kwaliteit van onze zorg. We blijven onszelf uitdagen om onze professionaliteit en expertise op het hoogste niveau te handhaven.

 

Terug gebeld worden door mindyourself?

9 + 15 =

Email

info@mindyour-self.nl

Telefoonnummer

072- 2220101

 

Adres

Stationsweg 52, 1815 CD Alkmaar

Nederland